Regels

Gespeeld wordt volgens de door NeVoBo opgestelde recreantenregels :

○ Het net hangt op aangepaste hoogte

○ Er spelen tenminste twee dames per team

○ Na maximaal drie servicebeurten wordt er gedraaid

○ De bal mag niet met voet of been worden gespeeld

Promotie en degradatie

Er wordt getracht bij de indeling rekening te houden met de sterkte van de teams, veld 1 is voor de beste teams. In principe wordt door een team per veld gepromoveerd en gedegradeerd,maar de toernooicoördinator kan hiervan afwijken om een gelijke verdeling van teams over de velden te handhaven.

Inschrijving

Inschrijving geschiedt in principe voor een seizoen, waarbij keuze wordt gemaakt voor de maandag- of woensdagavond. Op beide avonden meedoen kan natuurlijk ook, of – tegen meerprijs – een enkele avond.

Inschrijving tot minimaal een week van te voren bij de toernooicoördinator:  wil.vannorden@gmail.com, 0636206256 onder vermelding van:

○ teamnaam, en indien van toepassing naam vereniging

○ avond waarop u wilt spelen

Betaling

Betaling van NeVoBo-teams gaat via uw vereniging, na facturering. Per seizoenshelft 2022/2023 is dat 91 euro per team.
Niet bij een NeVoBo aangesloten teams betalen 126 euro per team per half seizoen. Ze ontvangen hierover een e-mail van de NeVoBo.

Losse inschrijving

Inschrijving voor een enkele avond is mogelijk tot een week van te voren bij de coördinator. De prijs hiervoor is 35 euro, te betalen aan de coördinator.

Zaaldienst

Alle teams zijn verplicht ten hoogste een keer per seizoen een zaaldienst te doen, waarbij ze verantwoordelijk zijn voor een goed verloop van de avond, zie hiervoor aparte instructies. Geef bij je inschrijving aan of je bij voorkeur op een maandag of een woensdag zaaldienst wil doen.

Slotavond

In mei vinden dit seizoen twee slottoernooien plaats, waarvoor alleen apart kan worden ingeschreven. De prijs hiervan is 35 euro, maar hiervoor zorgt het Zeelcafé dan ook voor een feestelijke afsluiting.

Let op: Er zijn doorgaans meer inschrijvingen dan plaatsen voor de slotavond. Dus niet alle teams die zich inschrijven worden automatisch geplaatst. Per vereniging zullen een of twee teams thuis moeten blijven, waarbij de coördinator voorrang zal geven aan teams die het vorige seizoen er niet bij konden zijn.

Dit seizoen is de slotavond op woensdagavond 10 mei 2023

Website

De website met programma, uitslagen en standen wordt bijgehouden door Reinier van den Berg: volleybal@bergweb.nl.